Ortografia
L'ALFABET
L'alfabet. Correspondència entre so i grafia. (UB)


RESUM DE NORMES ORTOGRÀFIQUES
Resum de normes d'ortografia (UPC)
Recull de normes ortogràfiques (Ed. Barcanova)


DICTATS
Dictats edu365
Dictats (Generalitat de Catalaunya)
Dictats (UPV)


ACTIVITATS
Lliçons i exercicis d'ortografia.L'alfabet. Síl·labes i diftongs. Apostrofacio i contracció. Guionet. Vocals. Accentuació. Dièresi. Consonants. Convencions gràfiques.
Repassem l'ortografia (Albert Aragonés)
Exercicis d'ortografia (Manuel Sifre)


MAJÚSCULES I MINÚSCULES
A/ E   ÀTONES. LA VOCAL NEUTRA.

NormesNorma.A/E àtones. Ortocapsa 3 (Govern Balear)
Norma. La vocal neutra a/e (SALC)
Norma. Ortografia de les vocals (Ferran Mota)
Norma. Les vocals a/e, o/u pdf (Albert Aragonés)


 
Exercicis a/e àtones

Exercici de vocals (Antoni Torres i Yago)
Exercicis vocalisme àton. QV. (Marta Ibàñez)
Exercici: La a i la e (Albert Aragonés)

Dictat: Vocal neutra a / e (nivell intermedi)
Dictat: Vocal neutra a/e (nivell de suficiència)

Exercicis Nivell Elemental : Grafies i sons. Vocalisme (UPV)
Exercicis Nivell Mitjà: Grafies i sons. Vocalisme (UPV)
Exercicis Nivell Superior: Grafies i sons. Vocalisme (UPV)
O / U    ÀTONES

Norma o/u àtones. Ortocapsa 3 (Govern Balear)


LA SÍL·LABA. ELS DIFTONGS, L'HIAT.

Norma. La síl·laba i els diftongs Ortocapsa 2 (Govern Balear)

EXERCICIS

L'APÒSTROF


Apost01
View more documents from caperutxa.EXERCICIS. L'APÒSTROF.

Apost01
View more documents from caperutxa.

LA J/G, IX/X, TJ, TG
LA ESSA SORDA I LA ESSA SONORA


nORMA
Norma. L'accentuació.Ortocapsa 4 (Govern Balear)
Norma. La dièresi i el guionet. Ortocapsa 5 (Govern Balear)
Norma. Contactes fonètics Ortocapsa 6 (Govern Balear)
Norma. B/V. Ortocapsa 3 (Govern Balear)

Norma. J/G, X/ IX, TX/IG. Ortocapsa 8 (Govern Balear)
Norma. M/N/NY, L, L·L, R, RR. Ortocapsa 9 (Govern Balear)
Norma. Essa sorda i sonora. S, Ç, SS, C. Ortocapsa 10 (Govern Balear)ACTIVITATS DE REPÀS D'ORTOGRAFIA