Lèxic

ACTIVITATS DE LÈXIC

MUDSdeMots. Activitats de lèxic. Tres nivells de dificultat.

FORMACIÓ DE PARAULES

Lliçons i exercicis de lèxic. Lèxic. Formació de paraules.Derivació, composició, habilitació.Abreviacions. Manlleus. Barberismes.Onomatopeies. Fraseologia. (Albert Aragonès)


SEMÀNTICA

Lliçons i exercicis de semàntica. Sinonímia i antonímia.Polisèmia i homonimia. Hiperonímia i hiponímia. Vocabulari bàsic. Terminologia. Lexicografia. (Albert Argonès)


FRASEOLOGIA

Lliçons i exercicis de fraseologia. Comparacions lexicalitzades. Frases fetes i locucions. Refranys. (A. Aragonès)
Lliçons i exercicis d'onomàstica. Noms de persona (antroponímia). Noms de lloc (toponímia). (A. Aragonès)